Engineer for Process Control and Software Development
If you are interested in working with process control and software development, you may be the person who can help us develop and install software solutions at our customers large combustion plants around in Europe, with a fixed base in our main office in Gentofte located close to Copenhagen.

Ingeniør til Processtyring og Softwareudvikling
Er du interesseret i både procesregulering og softwareudvikling, er du måske personen som kan hjælpe os med at udvikle og installere software løsninger hos vores kunder i Europa, dog med fast base i Gentofte.

Dublix arbejder internationalt primært på store affaldsforbrændingsanlæg hvor vi har en række unikke produkter alle med det formål at forbedre driften gennem stabilisering af energiproduktionen, reducere den mekaniske belastning og øge anlæggenes tilgængelighed.